historia Stowarzyszenia Busola

27 marca 1998 r., w pierwszej siedzibie stowarzyszenia (Przedszkole Samorządowe nr 16) zebrała się grupa rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci. W gronie tym zrodziła się inicjatywa powołania do życia stowarzyszenia, którego celem miałoby być wspieranie artystycznych poczynań dzieci starszych i ukierunkowanie ich rozwoju. Wybrano przy tym nazwę "Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci", zaznaczając, iż pod słowami "Artystycznie Uzdolnione" kryją się szeroko pojęte zdolności teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne - ogółem o charakterze artystycznym. Po niezbędnych przygotowaniach, grupa założycielska zebrała się ponownie 3 listopada 1998r. Wówczas uchwalono statut, wybrano Komitet Założycielski oraz władze nowo powstającego stowarzyszenia "Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci". Prezesem wybrano jednogłośnie Elżbietę Łągwa - Szelągowską, która stanowisko to piastowała do marca 2011 roku. Od 2005 roku siedziba stowarzyszenia znajduje się w historycznej kamienicy przy ul.Sienkiewicza 7 w Piotrkowie Trybunalskim.