zarząd Stowarzyszenia Busola

Od 10 marca 2014 r. zarząd stowarzyszenia tworzą:

Prezes - Bartosz Gumulec  
Wiceprezes - Iwona Michalska
Wiceprezes - Anna Bajdzienko
Skarbnik - Sylwia Marcinkowska
Sekretarz - Daniel Schwenk
Członkowie Zarządu - Barbara Drużbicka i Martyna Kowalewska

Stowarzyszenie działa w oparciu o statut, którego ostatnia aktualizacja miała miejsce 10 marca 2014 r. Statut do wglądu w siedzibie stowarzyszenia.