Czytam 1 KLASA!

czytam1klasa_logoStowarzyszenie "Busola dla Artystycznie Uzdolnionych dzieci" we współpracy z Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim przez cały rok szkolny realizuje projekt pod nazwą "Czytam... 1 KLASA!". Skierowany on jest do uczniów klas pierwszych jak i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każdorazowo dzieci odwiedzają wybraną czytelnię artystyczną i wespół z zaproszonymi artystami rozwijają zainteresowania czytelnicze. Zasadniczym celem spotkań jest wyrobienie w dziecku dobrego smaku artystycznego. Fundamentem cyklu był projekt "Edukacja Artystyczna" realizowany przez stowarzyszenie we współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 16. Od 2003 roku w ramach "Edukacji Artystycznej" zaprezentowano kilkanaście spektakli. Najciekawsze w nich to: "Baśń o korsarzu Palemonie" wg Jana Brzechwy (teatr cieni), "Pchła Szachrajka" wg Jana Brzechwy (animacja przedmiotu), "O rybaku i złotej rybce" wg Michała Zaręby (teatr maski) czy też "Mowa ptaków i tra la" na podstawie poezji Juliana Tuwima (żywy plan). 
Cykl "Czytam... 1 KLASA!", wzorując się na "Edukacji Artystycznej", wprowadza młodych odbiorców w świat baśni budujących hierarchię wartości i kształtujących postawy moralno-społeczne. Od 2011 r. projekt ma dwutorowy obieg: spotkania odbywać się będą osobno dla starszej i młodszej grupy wiekowej.
Aktualny repertuar cyklu na stronie głównej.