Zajęcia

W sezonie 2019/2020 pracujemy według poniższego grafiku. Opłaty za zajęcia prosimy regulować do 10-go każdego miesiąca za miesiąc przebyły na konto:
SANTANDER BANK 32 1500 1605 1216 0004 1605 0000
bądź w kancelarii stowarzyszenia bezpośrednio przed zajęciami lub w godzinach urzędowania sekretarza. Więcej w naszym regulaminie.